Tidligere soldaterhjemsledere i Varde Pia og Ivan Ælmholdt kommer
og fortæller om arbejdet på soldaterhjemmet og veteranhjemmet.

   Kaffebord 

   Bortlodning 

   Afslutning 

ved Pia og Ivan Ælmholdt

 

Velkommen til en festaften for alle

Tag venner og bekendte med

På bestyrelsens vejne

Kristian Bertelsen