• En gang årligt indkaldes til stormøde for alle distriktets medlemmer.
  • Stormødet er generalforsamling for KFUM og KFUK i Distrikt Syd.
  • Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer i Distrikt Syd, der er fyldt 14 år.
  • Stormødet afholdes hvert år i løbet af september eller oktober måned og er
    beslutningsdygtigt, uanset hvor mange medlemmer, der møder op.
  • Indkaldelse til stormødet sker med seks ugers varsel via distriktets hjemmeside/nyhedsmail.
  • Forslag der ønskes behandlet på stormødet, sendes til formanden senest tre uger før stormødet. Der kan ikke tages beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsordenen.
  • Forslag til kandidater til distriktsudvalgene sendes til formanden senest tre
  • uger før stormødet. Opstår der på stormødet behov for yderligere kandidater, kan disse opstilles her.
  • Endelig dagsorden, kandidatlister og indkomne forslag kan læses på distriktets hjemmeside senest to uger før stormødet.

vedtaegter-for-kfum-og-kfuk-i-distrikt-syd-2015-pdfVedtægter for KFUM og KFUK i Distrikt Syd