Distrikt Syd vil gerne være kendt for at tilbyde aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har.

Vi skal have fokus på at få kontakt til de medlemmer, som kommer tilbage til området, samt dem der bor i områder, hvor der ingen aktivitet er.

Familiearbejdet i Distrikt Syd skal prioriteres højt, da der i denne gruppe er mange ressourcer og et stort netværk til børn og unge, som ikke kender KFUM og KFUK.

De frivillige er fundamentet i Distrikt Syds arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat kan bevare de nuværende kræfter og engagere nye. Der skal være fokus på, at de har gode arbejdsfælleskaber og føler sig værdsat gennem kurser, arrangementer hvor de er i fokus og lign..  

I Distrikt Syd vil vi gerne være med til at fortsætte det gode teenarbejde og fremme UngeVoksne arbejdet. Konsulenten skal være medvirkende til, at KFUM og KFUK skaber fællesskaber, som man ikke vil undvære pga. det sociale, det kristne indhold og kvalitet.

Konsulenten skal tilskynde til at skabe fællesskaber på tværs af byer.
Konsulenten skal hjælpe foreningerne med at have fokus på frivilliges trivsel og at have øje for landsbevægelsens mange ressourcer, tilbud og kurser for alle aldersgrupper.

På sigt skal konsulenten også have fokus på familiearbejdet, så der her også fremadrettet er et indholdsrigt tilbud.