Formand
Anders S. Christensen (På valg 2020)
Torning Møllevej 9
6070 Christiansfeld
tlf. 51841664.
ritter101(at)hotmail.com


Næstformand
Rasmus Lassen Lauenstein (På valg 2019)
Hamisgaardvej 5L
6500 Vojens
21484692
rasmus_lassen(at)hotmail.com


Sekretær
Mette Madsen (På valg 2020)
Kisbækvej 2,
6240 Løgumkloster
tlf. 74743952 / 61750769
mail(at)hornbaek-madsen.dk

Menig medlem
Martin Diemer (På valg 2019)
Hjerndrupvej 112, 
6070 Christiansfeld
21717323
martin(at)diemer.dk


Kasserer
Gert Johnsen
Tlf. 40722179
gertjohnsen77(at)gmail.com

Formål:

DB har det overordnede ansvar for at arbejdet i Distrikt Syd fungerer, følger vedtægterne, og at der er styr på distriktets økonomi.

Sammensætning

 • Bestyrelsens medlemmer vælges på det årlige distrikts stormøde for en 2-årig periode.
 • Bestyrelsen består af 4 personer, hvor 2 vælges i ulige år og 2 vælges i lige år.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Såfremt der er behov for det, kan DB suppleres med en ekstern kasserer, uden stemmeret.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer skal have indgået lederaftalen, hos den lokale foreningsformand.


Arbejdsopgaver
Bestyrelsens opgave er:

 • At forberede og afvikle stormødet herunder udsendelse af dagsorden og kandidatlister før stormødet iflg. vedtægterne. Sørge for indkaldelse via Distrikt Syds hjemmeside.
 • At have det overordnede ansvar for konsulent/vilkår.
 • At nedsætte et arbejdsgiverudvalg, såfremt der er ansatte.
 • At følge med i distriktets økonomi og træffe de fornødne beslutninger herunder behandling af ansøgninger.
 • At have overordnet ansvar for distriktsudvalgene (deltager ikke i udvalgene og er ikke personfinder til udvalgene).
 • At have overordnet ansvar for foreningens hjemmeside.
 • At ”Vedtægter for KFUM & KFUK i Distrikt Syd” til enhver tid er gældende for distriktets arbejde.

Økonomi

 • Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes regnskab, så det kan fremlægges i revideret udgave på stormødet.
 • Bestyrelsen/kassereren skal forvalte distriktets økonomi på en ansvarlig måde, herunder søge om tilskud ved kommuner og div. fonde.
 • Kassereren har kontakten til alle distriktsudvalg samt lejre vedr. økonomi.
 • Bestyrelsen kan bevilge tilskud m.m.
 • Bestyrelsen skal sørge for, at der udarbejdes budget for det kommende år på stormødet.

                 Redigeret den 19. januar 2012

 

kommissorium-db-2012-pdfKommissorium for Distriktsbestyrelsen