Katja Stengaard Christensen (2019)
Torning Møllevej 9
6070 Christiansfeld
61681204
katja(at)stenras.dk

 

Webmaster
Peter Vibe
Tørning Banke 4C
6500 Vojens
29263199
vibepeter(at)kfum-kfuk.dk

 

Kommissorium for udvalget

Formål og ide:

Informationsudvalgets formål er at synliggøre arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Syd.

Udvalget er ansvarlig for at ajourføre Distrikt Syds hjemmeside, udsende nyhedsmail til alle medlemmer, samt holde kontakt til givere.

 

Sammensætning:

Udvalget består af 4 medlemmer.

3 medlemmer vælges på det årlige Stormøde for en 2-årig periode, hvor 2 vælges i lige år og 1 i ulige år.

Derudover er den til enhver tid siddende webmaster med i udvalget. Webmasteren udpeges af Distriktsbestyrelsen. Denne skal være såvel kompetent som ansvarlig i forhold til arbejdsopgaven.

 

Arbejdsopgaver:

Udvalgets opgave er at ajourføre hjemmesiden samt udsende nyhedsmail, samt holde kontakt til givere.

 

Hjemmesiden:

Webmasteren har redigeringsret og ansvaret for, at siden er opdateret. Det øvrige udvalg hjælper med at indsamle aktuelt materiale. 

  • Siden skal være ajourført.
  • Vigtigt at oplysninger om distriktsudvalg og foreningsbestyrelser er korrekte.
  • Må meget gerne indeholde gode historier fra lokalforeninger og visuelle indtryk.
  • Skal indeholde opdateret kalender med programmer og information om arrangementer i distriktet – herunder stormødet.
  • Skal indeholde opfølgning på historier fra arrangementer i distriktet – gerne med visuelle indtryk.
  • Alle distriktsudvalg skal have mulighed for at orientere om hvad der arbejdes med.
  • Det forventes, at alle udvalg i Distriktet selv sørger for at informere webmasteren om relevante oplysninger og arrangementer.

 

Nyhedsmail: 

  • Sendes til alle medlemmer og andre tilmeldte, omkring 8 gange i året – webmasteren er ansvarlig.
  • En gang årlig ajourfører webmasteren maillisten med hjælp fra landskontoret.
  • Nyhedsmailen skal være kort og præcis med link til hjemmesiden.

  

Økonomi:

Udvalgets udgifter/Indtægter går direkte til distriktskassereren.

 

Vedtægterne for KFUM og KFUK i Distrikt Syd er til enhver tid gældende for distriktets arbejde.